Hakijan henkilötiedot
Kanssahakijan henkilötiedot
Muut asumaan tulevat henkilöt
Haettava huoneisto
Tulot ja varallisuus
Tietojenkäsittely

Hakemustiedot rekisteröidään Visma Fivaldi -järjestelmään. Tietojen rekisteröinti on edellytys hakemusten käsittelylle. Hakijoiden luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä.

Allekirjoitus